За нас

ИВБ-Транспорт е българска компания, ориентирана в международния транспорт и спедиция, с изградени позиции на пазара на транспортни услуги във Великобритания и Франция.

Мисия:

  • Да осигуряваме на клиентите си бързи и качествени услуги, при това на приемлива за тях цена;
  • Да поддържаме лоялни и професионални отношения с клиентите, партньорите ни и членовете на персонала ни;
  • Да поддържаме приемливо ниво на печалба, но не за сметка на качеството на услугите и удовлетвореността на клиентите ни.

Визия:

Ние виждаме компанията като иновативен и успешен партньор в транспортната дейност и спедиция. Ние целим да работим с добри професионалисти, които да показват отношение към работата и мотивация за развитие. Нашата цел е дългосрочни и професионални отношения с нашите клиенти, които да се базират на високо качество на услугите и бърза реакция на екипа. Не на последно място, ние целим да поддържаме нашето добро име и имидж, като едновременно с това се стремим към непрекъснато подобряване и повишаване качеството на организацията като цяло и нейните продукти.